βήτα ‎(vitan. ‎(invariable)

  1. beta, lletra β ‎(v) Β ‎(V)