ζήτα ‎(zitan. ‎(invariable)

  1. zeta, lletra ζ ‎(z) Ζ ‎(Z)