σίγμα ‎(sigman. ‎(invariable)

  1. sigma, lletra σ ‎(s) Σ ‎(S)