COMANDAMENT-A-DISTÀNCIA

Llengua de signes catalana

modifica
  • Configuració de la mà: 6   

COMANDAMENT-A-DISTÀNCIA

  1. comandament a distància.