Diferència entre revisions de la pàgina «Usuari:Aleator/novaentrada.js»

Use of "wgTitle" is deprecated. Use mw.config instead.
(migrant... en-nom & en-verb)
(Use of "wgTitle" is deprecated. Use mw.config instead.)
var neccode='ca'
var necpostlangtext=new Array()
var wSwgTitle2 = mw.config.get('\n\'\'\''+wgTitle+'\'\'\'');
var wS='\n\'\'\''+wgTitle2+'\'\'\'';
function Deva2AFI(text, wISO) {
{nom:['\n=== Nom ===\n{'+'{ca-nom','',['— Gènere i nombre','',[['Masculí singular','|m}}'],['Femení singular','|f}}'],['Femení i masculí singular','|mf}}'],['Masculí plural','-forma|mp}}'],['Femení plural','-forma|fp}}'],['Femení i masculí plural','-forma|mfp}}']]]],
adjectiu:['\n=== Adjectiu ===\n{'+'{ca-adj','',['— Gènere i nombre','',[['Masculí singular','|m}}'],['Femení singular','-forma|f}}'],['Invariable singular','|i}}'],['Masculí plural','-forma|mp}}'],['Femení plural','-forma|fp}}'],['Invariable plural','-forma|ip}}']]]],
formaverbal:['=== Verb ===\n{'+'{verb-forma|ca|'+wgTitlewgTitle2+'-??ar}}\n#{'+'{ca-verb forma','|nodot=1}}',['— Persona','',[['Primera','|persona=1'],['Segona','|persona=2'],['Tercera','|persona=3'],['Impersonal','|persona=0']]],['— Nombre','',[['Singular','|nombre=s'],['Plural','|nombre=p']]],['— Temps','',[['Present','|temps=pres'],['Imperfet','|temps=imp'],['Passat','|temps=passat'],['Condicional','|temps=cond']]],['— Mode','',[['Indicatiu','|mode=ind'],['Subjuntiu','|mode=subj'],['Imperatiu','|mode=imp'],['Condicional','|mode=ind'],['Participi','|mode=par'],['Gerundi','|mode=ger']]],['— Gènere','',[['Masculí','|gènere=m'],['Femení','|gènere=f']]],['— Infinitiu','',[['input',' ','|verb=']]]],
pronom:['{'+'{-pronom-|ca',' {'+'{4 formes|'+wgTitlewgTitle2+'|'+wgTitlewgTitle2+'s|'+wgTitlewgTitle2+'|'+wgTitlewgTitle2+'s}}',['— Gènere i nombre','',[['Masculí singular','|m}}'+wS+' {'+'{m}} {'+'{pl.|'+wgTitlewgTitle2+'s}}'],['Femení singular','|f}}'+wS+' {'+'{f}} {'+'{pl.|'+wgTitlewgTitle2+'s}}'],['Invariable singular','|i}}'+wS+' {'+'{i}} {'+'{pl.|'+wgTitlewgTitle2+'s}}'],['Masculí plural','|m|plural}}'+wS+' {'+'{m}} {'+'{p}} (\'\'sing.\'\' [['+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+']])'],['Femení plural','|f|plural}}'+wS+' {'+'{f}} {'+'{p}} (\'\'sing.\'\' [['+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+']])'],['Invariable plural','|i|plural}}'+wS+' {'+'{i}} {'+'{p}} (\'\'sing.\'\' [['+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+']])']]]]
},
en:
},
fr:
{nom:['{'+'{-nom-|fr','',['— Gènere i nombre','',[['Masculí singular','|m}}'+wS+' {'+'{m}} {'+'{pl.|'+wgTitlewgTitle2+'s}}'],['Femení singular','|f}}'+wS+' {'+'{f}} {'+'{pl.|'+wgTitlewgTitle2+'s}}'],['Femení i masculí singular','|mf}}'+wS+' {'+'{m}} i {'+'{f}} {'+'{pl.|'+wgTitlewgTitle2+'s}}'],['Masculí plural','|m|plural}}'+wS+' {'+'{m}} {'+'{p}} (\'\'sing.\'\' [['+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+']])'],['Femení plural','|f|plural}}'+wS+' {'+'{f}} {'+'{p}} (\'\'sing.\'\' [['+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+']])'],['Femení i masculí plural','|mf|plural}}'+wS+' {'+'{m}} i {'+'{f}} {'+'{p}} (\'\'sing.\'\' [['+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+']])']]]]
},
hi:
es:
{nom:['\n=== Nom ===\n{'+'{es-nom','',['— Gènere i nombre','',[['Masculí singular','|m}}'],['Femení singular','|f}}'],['Femení i masculí singular','|mf}}'],['Masculí plural','|mp}}'],['Femení plural','|fp}}'],['Femení i masculí plural','|mfp}}']]]],
formaverbal:['=== Verb ===\n{'+'{verb-forma|es|'+wgTitlewgTitle2+'-??r}}'+'\n# {{es-verb forma','|nodot=1}}',['— Persona','',[['Primera','|persona=1'],['Segona','|persona=2'],['Tercera','|persona=3'],['Impersonal','|persona=0']]],['— Nombre','',[['Singular','|nombre=s'],['Plural','|nombre=p']]],['— Temps','',[['Present','|temps=pres'],['Imperfet','|temps=imp'],['Passat','|temps=passat'],['Condicional','|temps=cond']]],['— Mode','',[['Indicatiu','|mode=ind'],['Subjuntiu','|mode=subj'],['Imperatiu','|mode=imp'],['Condicional','|mode=ind'],['Participi','|mode=par'],['Gerundi','|mode=ger']]],['— Gènere','',[['Masculí','|gènere=m'],['Femení','|gènere=f']]],['— Infinitiu','',[['input',' ','|verb=']]]],
pronom:['{'+'{-pronom-|es',' {'+'{4 formes|'+wgTitlewgTitle2+'|'+wgTitlewgTitle2+'s|'+wgTitlewgTitle2+'|'+wgTitlewgTitle2+'s}}',['— Gènere i nombre','',[['Masculí singular','|m}}'+wS+' {'+'{m}} {'+'{pl.|'+wgTitlewgTitle2+'s}}'],['Femení singular','|f}}'+wS+' {'+'{f}} {'+'{pl.|'+wgTitlewgTitle2+'s}}'],['Invariable singular','|i}}'+wS+' {'+'{i}} {'+'{pl.|'+wgTitlewgTitle2+'s}}'],['Masculí plural','|m|plural}}'+wS+' {'+'{m}} {'+'{p}} (\'\'sing.\'\' [['+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+']])'],['Femení plural','|f|plural}}'+wS+' {'+'{f}} {'+'{p}} (\'\'sing.\'\' [['+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+']])'],['Invariable plural','|i|plural}}'+wS+' {'+'{i}} {'+'{p}} (\'\'sing.\'\' [['+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+']])']]]],
adjectiu:['\n=== Adjectiu ===\n{'+'{es-adj','',['— Gènere i nombre','',[['Masculí singular','|m}}'],['Femení singular','-forma|f}}'],['Invariable singular','|i}}'],['Masculí plural','-forma|mp}}'],['Femení plural','-forma|fp}}'],['Invariable plural','-forma|ip}}']]]]
}
function AFI() {
var wI=document.getElementById('necinput').value;
var wT = " (" + wgTitlewgTitle2 + ")";
var wP = wgTitlewgTitle2;
if(wI=="ca" || wI=="es") {
wP=wP.replace('é','e');wP=wP.replace('í','i');wP=wP.replace('ó','o');wP=wP.replace('ú','u');wP=wP.replace('d','ð');wP=wP.replace('ga','ɣa');wP=wP.replace('go','ɣo');wP=wP.replace('gue','ɣe');wP=wP.replace('gui','ɣi');wP=wP.replace('que','ke');wP=wP.replace('qui','ki');wP=wP.replace('gu','ɣu');wP=wP.replace('ll','ʎ');wP=wP.replace('r','ɾ');wP=wP.replace('v','b');wP=wP.replace('nf','ɱf');
else {
if(ISO != "ca") {
k+="\n#''Forma plural de'' {"+"{e|"+wgTitlewgTitle2.substr(0,wgTitlewgTitle2.length-1)+"|"+ISO+"}} ([["+Acc+"]]).";
} else {k+="\n#''Forma plural de'' ["+"["+Acc+"]].";}
}
}
for(l in necdefs[i][1]) {//Exemple
k+="\n#:\'\'"+necdefs[i][1][l][0].replace(new RegExp("("+wgTitlewgTitle2+")","ig"),"'''$1'''")+"''";
if(neccode!="ca" && necdefs[i][1][l][2]){k+=" (''"+necdefs[i][1][l][2]+"'')";} //Traducció
}
for(l in necdefs[i][2]) {//Citació bibliogràfica
k+="\n#:''";
k+=necdefs[i][2][l][5].replace(new RegExp("("+wgTitlewgTitle2+")","ig"),"'''$1'''");
if(neccode!="ca"){k+=" (''"+necdefs[i][2][l][6]+"'')";}
if(necdefs[i][2][l][1]) {k+="'' ({"+"{Versaleta|"+necdefs[i][2][l][1]+"}}";}//autor
}
if(k.indexOf('<ref')!=-1) {k+="==Referències==\n<references />\n";}
var wM=wgTitlewgTitle2;HH=0;//{{ordre}}
for(i=0;i<wM.length;i++) {
var wL = wM.substr(i,1);
}
for(i in necpost[2]) {k+="\n["+"[Categoria:"+necpost[2][i]+"]]";}
if(ISO=="en") {k += "\n[[en:"+wgTitlewgTitle2+"]]\n";}
document.editform.wpTextbox1.value=k;
}
14.850

modificacions