Mòdul:llengua

Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul[mostra] [modifica] [refresca]

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Aquest mòdul proporciona definicions d'una llengua a partir del seu codi. Treu els valors proporcionats pel MediaWiki, o valors per defecte, complementats amb la taula auxiliar Module:llengua/taula.

Funcions:

nom

Retorna el nom de la llengua a partir del seu <codi>. Sintaxi:

{{#invoke:llengua|nom|<codi>}}
del_nom

Retorna "del nom" o "de l'nom" segons les regles d'apostrofació en català. Sintaxi:

{{#invoke:llengua|del_nom|<codi>}}
al_nom

Retorna "al nom" o "a l'nom" segons les regles d'apostrofació en català. Sintaxi:

{{#invoke:llengua|al_nom|<codi>}}
script

Retorna el codi ISO 15924 del sistema d'escriptura, per defecte Latn. Sintaxi:

{{#invoke:llengua|script|<codi>}}
dir

Retorna la direcció del sistema d'escriptura corresponent al codi de llengua, segons la propietat dir en CSS: ltr (esquerra a dreta, per defecte) o rtl (dreta a esquerra). Sintaxi:

{{#invoke:llengua|dir|<codi>}}
wikimedia

Retorna el codi de llengua corresponent al subdomini de Wikimedia o "" (buit) si no existeix. Sintaxi:

{{#invoke:llengua|wikimedia|<codi>}}

En general es correspon amb el mateix <codi> ISO de llengua, amb algunes excepcions.

wmproject

Retorna el codi de llengua corresponent al subdomini de Wiktionary o "" (buit) si no existeix el projecte. Sintaxi:

{{#invoke:llengua|wmproject|<codi>}}

Vegeu també

 • CLDR, taula de codis i noms de llengua en català importats de CLDR a Wikimedia.
 • Names.php, taula de codis i noms de llengua autònims usats a Wikimedia.
local p = {}

local taula = mw.loadData("Module:llengua/taula")

-- Cerca el nom de llengua definit a /taula o en la llibreria de MediaWiki
function p.nom(codi)
  if type(codi) == "table" then codi = codi.args[1] end -- des de plantilles via invoke o des de mòduls via require
  if codi == nil then
    return 'Cap codi'
  end
  local llenguaTaula = taula[codi]
  local nom = nil
  if llenguaTaula then
    nom = llenguaTaula.nom
  end
  if nom == nil then
    nom = mw.language.new('ca'):lcfirst(mw.language.fetchLanguageName(codi, 'ca'))
  end
  if nom == nil or nom == "" then
    return codi
  end
  return nom
end

-- Retorna la direcció d'escriptura, ltr o rtl
function p.dir(codi)
  if type(codi) == "table" then codi = codi.args[1] end -- des de plantilles via invoke o des de mòduls via require
  if codi == nil then
    return 'Cap codi'
  end
	local scriptRtl = {["Arab"]=true, ["fa-Arab"]=true, ["ks-Arab"]=true, ["ota-Arab"]=true, 
		["ps-Arab"]=true, ["ug-Arab"]=true, ["ur-Arab"]=true, ["Avst"]=true, ["Hebr"]=true, 
		["Nkoo"]=true, ["Phli"]=true, ["Phnx"]=true, ["Syrc"]=true, ["Thaa"]=true}
  local alfabet = p.script(codi)
  if scriptRtl[alfabet] then
    return 'rtl'
  end
  local dir = mw.getLanguage(codi):getDir()
  if (dir ~= nil and dir ~= '') then
    return dir
  end
  return 'ltr'
end

-- Retorna el sistema d'escriptura, Latn per defecte
function p.script(codi)
  if type(codi) == "table" then codi = codi.args[1] end -- des de plantilles via invoke o des de mòduls via require
  if codi == nil then
    return 'Cap codi'
  end
  local llenguaTaula = taula[codi]
  local script = nil
  if llenguaTaula then
    script = llenguaTaula.script
  end
  if script ~= nil then
    return script
  end
  return 'Latn'
end

-- Retorna el subdomini Wikimedia o "" (buit) si no existeix
function p.wikimedia(codi)
  if type(codi) == "table" then codi = codi.args[1] end -- des de plantilles via invoke o des de mòduls via require
  if codi == nil then
    return 'Cap codi'
  end
  local llenguaTaula = taula[codi]
  local codiWM = nil
  if llenguaTaula then
    codiWM = llenguaTaula.wikimedia
  end
  if codiWM ~= nil then
    return codiWM
  elseif mw.language.isSupportedLanguage(codi) then
    return codi
  end
  return ''
end

-- A Wikimedia project exists if its Main page is linked at d:Q5296
function p.wmproject(codi)
  if type(codi) == "table" then codi = codi.args[1] end -- via invoke o via require
  if codi == nil then return end
  local llengua_taula = taula[codi]
  local codi_wikimedia = codi
  if llengua_taula then
    codi_wikimedia = llengua_taula.wikimedia or codi
  end
  local codi_wikidata = string.gsub(codi_wikimedia, '-', '_')
  local main_page = mw.wikibase.getEntity('Q5296')
  if main_page.sitelinks[codi_wikidata .. 'wiktionary'] then
  	return codi_wikimedia
  end
  return
end

-- Existeix el codi?
function p.existeix(codi)
  --if taula[codi] or mw.language.isSupportedLanguage(codi) then
  --  return true
  --end
  
  -- Comprovació alternativa, les llengües suportades pel Mediawiki són limitades
  if type(codi) == "table" then codi = codi.args[1] end -- des de plantilles via invoke o des de mòduls via require
  if p.nom(codi) == codi then
  	return false
  end
  return true
end

--[=[ 
Funció auxiliar per l’apostrofació de l’article masculí, retorna true o false
Limitacions, en general no necessàries per noms de llengua:
  els casos previstos de h consonant són limitats
  no analitza el cas l’s+consonant
  no preveu si hi ha caràcters de puntuació inicial (l’«apòstrof», l’[[enllaç]])
  no apostrofa davant números (l’1, l’11) ni sigles (l’FMI)
--]=]

local apostrofa = {
	["hakk"]=false, -- h consonant (hakka)
  ["hawa"]=false, -- h consonant (hawaià)
  ["hia"]=false, ["hie"]=false, ["hio"]=false, ["hui"]=false, -- vocal consonant
  ["uix"]=true, -- excepció per u vocal
  ["ha"]=true, ["he"]=true, ["hi"]=true, ["hí"]=true, ["ho"]=true, ["hu"]=true, ["hy"]=true, -- excepte anteriors
  ["ia"]=false, ["ià"]=false, ["ie"]=false, ["io"]=false, ["iu"]=false, -- i consonant
  ["ua"]=false, ["ue"]=false, ["ui"]=false, ["uí"]=false, ["uï"]=false, ["uo"]=false, -- u consonant
  ["ya"]=false, ["ye"]=false, ["yi"]=false, ["yo"]=false, ["yu"]=false, -- y consonant
  ["a"]=true, ["à"]=true, ["e"]=true, ["è"]=true, ["é"]=true,
  ["i"]=true, ["í"]=true, ["ï"]=true, ["y"]=true,
  ["o"]=true, ["ò"]=true, ["ó"]=true, ["u"]=true, ["ú"]=true, ["ü"]=true -- excepte anteriors
  }

local function sapostrofa(text)
  local elText = mw.ustring.lower(text)
  for i=4,1,-1 do
    lletres = mw.ustring.sub(elText, 1, i)
    apo = apostrofa[lletres]
    if apo ~= nil then
      return apo
    end
  end
  return false
end

-- Retorna "del nom" o "de l'nom"
function p.del_nom(frame)
	local nom = p.nom(frame)
	if nom == "preromà" then
		return "d'un preromà"
	end
	if sapostrofa(nom) then
		return "de l'" .. nom
	end
	return "del " .. nom
end

-- Retorna "al nom" o "a l'nom"
function p.al_nom(frame)
  local nom = p.nom(frame)
  if sapostrofa(nom) then
    return "a l'" .. nom
  end
  return "al " .. nom
end

-- Retorna "el nom" o "l'nom"
-- TODO: unificar funcions d'apostrofació en base a paràmetre de partícula
function p.el_nom(codi)
  local nom = p.nom(codi)
  if sapostrofa(nom) then
    return "l'" .. nom
  end
  return "el " .. nom
end

-- transcripció, si existeix el mòdul per la llengua amb la funció tr
function p.trans(lang, text)
	local trans
	if lang and text then
		local m_trans = taula[lang]
		if m_trans and m_trans.trans_module then
			trans = require("Module:" .. m_trans.trans_module).tr(text)
		end
	end
	return trans
end

return p