Obres de referència:

Informació de la plantilla [mostra] [modifica]


Plantilla per usar en la secció "Vegeu també" per enllaçar als principals diccionaris de referència en català. Els diccionaris disponibles són:

 • Generals:
  • DIEC, Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, 2a edició.
  • DNV, Diccionari Normatiu Valencià
  • GDLC, versió en línia del Gran Diccionari de la Llengua Catalana del Grup Enciclopèdia Catalana.
  • DCVB, Diccionari Català-Valencià-Balear, d'Alcover i Moll (1930-1962).
 • Etimològics:
  • DECat, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines.
  • OnCat, Onomasticon Cataloniae, de Joan Coromines.
 • Temàtics:
  • Termcat, servei Cercaterm de cerca de terminologia.
  • PTV, Portal Terminològic Valencià.
  • GEC, Gran enciclopèdia catalana.
  • DEM, Diccionari enciclopèdic de medicina, actualitzat per projecte DEMCAT.
  • DSFF, Diccionari de sinònims de frases fetes, M.Teresa Espinal, 2006.
  • Optimot consultes lingüístiques, servei de la Generalitat de Catalunya.
  • ésAdir, portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
 • Locals:
  • EEiF, Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.
  • DAlg, Diccionari de Alguerés.

En general, aquests diccionaris són de consulta, per comprovar o ampliar la informació disponible al Viccionari. No copieu obres amb drets d'autor.

Sintaxi completa modifica

{{ca-dicc|diec|dnv|gdlc|dcvb|decat|oncat|termcat|ptv|gec|dem|dsff|optimot|esadir|eeif|dalg}}
 • Noteu que els paràmetres són sempre amb minúscules.
 • Els paràmetres indiquen quins diccionaris es mostraran en cada cas. Seleccioneu els més pertinents, vegeu més avall els criteris.
 • L'ordre de presentació és sempre el mateix amb independència de l'ordre dels paràmetres.
 • Enllaçarà a l'entrada corresponent al títol de la pàgina. Per canviar l'enllaç, afegiu-lo com a valor al paràmetre.
  • En els casos "decat" i "oncat" per defecte enllaça a la pàgina de cerca. Amb un valor numèric enllaça a la pàgina especificada amb l’id.
 • En la secció "vegeu també" afegiu un asterisc de llista abans de la plantilla.

Exemples modifica

Un sol diccionari:

* {{ca-dicc|diec}}
 • Obres de referència: DIEC

Diversos diccionaris, a la pàgina bestreta:

* {{ca-dicc|diec|gdlc|dcvb|optimot}}

Enllaç modificat, pàgina "a la bestreta" enllaçant a l'entrada "bestreta":

* {{ca-dicc|diec=bestreta|gdlc=bestreta}}

Criteris d’utilització modifica

 • Afegiu només els diccionaris que resultin útils per verificar o complementar la informació.
 • Verifiqueu que l’enllaç sigui correcte, que l’entrada al diccionari existeix i està ben enllaçat.
 • Eviteu redundàncies amb diccionaris que tinguin la mateixa informació, en aquest cas seleccioneu el que sigui més pertinent.
 • Eviteu usar sistemàticament un dels diccionaris. La informació de quines entrades conté pot estar en contra de la Directiva Europea de Protecció de Bases de Dades.
 • Orientacions sobre cada diccionari:
  • DIEC, és el diccionari normatiu pel català. El DIEC1 per formes tradicionals no incloses en la versió 2.
  • DNV, també normatiu, pot ser útil per les particularitats del valencià i la pronúncia occidental.
  • GDLC, pot ser útil per l’etimologia i certs usos no normatius. Hi ha una versió actualitzada que no s’usa per no poder enllaçar a l’entrada, només a la cerca.
  • DCVB, és un diccionari històric i no actualitzat, útil per la dialectologia, la pronúncia (sovint informal, marques: or. correspon a central, occ. és nord-occidental, pir.-or. és septentrional), l’etimologia per complementar el GDLC que està més actualitzat, noms propis, locucions, català antic (marcat ant.).
  • DECat i OnCat són diccionaris etimològics on sovint cal sintetitzar les explicacions profuses.
  • Termcat, PTV i DEM, específics per terminologia especialitzada, inclouen traduccions.
  • Optimot, pot incloure informacions gramaticals, traducció al castellà, les fitxes del Termcat.
  • GEC i ésAdir, per noms propis (ésAdir pot incloure formes col·loquials usades en mitjans de comunicació)