Viccionari:Conjugació en català/paradigmes

Plantilles que permeten la conjugació de verbs catalans:

Primera conjugació -ar

modifica
Terminació Model Conjugació Plantilla
-ar cantar regular para1
-car trencar alternança consonàntica en el radical para76
-çar començar alternança consonàntica en el radical para22
-ear crear hiat entre el radical i la desinència para17
-gar jugar alternança consonàntica en el radical para52
-iar canviar hiat entre el radical i la desinència para17
-aiar, -eiar, -oiar, -uiar esglaiar reducció del radical para42
-jar viatjar alternança consonàntica en el radical para83
-ajar, -ejar, -ijar, -ojar, -ujar pujar alternança consonàntica en el radical para66
-l·lar, -nnar cancel·lar regular, amb radical sense desinència modificat para1
-enar entrenar regular, amb radical sense desinència modificat para1.enar
-inar, -ïnar caminar regular, amb radical sense desinència modificat para1.inar
-oar lloar amb hiat entre el radical i la desinència para45
-asar, -assar envasar regular, amb radical sense desinència modificat para1.asar
-esar, -essar ingressar regular, amb radical sense desinència modificat para1.esar
-isar, -issar, -ïssar avisar regular, amb radical sense desinència modificat para1.isar
-osar, -ossar suposar regular, amb radical sense desinència modificat para1.osar
-usar, -ussar abusar regular, amb radical sense desinència modificat para1.usar
-uar evacuar amb hiat entre el radical i la desinència para45
-auar, -euar, -iuar, -ouar creuar regular para32
-guar, -quar adequar dièresi al radical para7
-avar, -evar, -ivar, -ovar llevar regular, amb alternança en el radical sense desinència para1.var
anar irregular para9
dar defectiu para35
estar irregular para43

Segona conjugació

modifica

Acabats en -re

modifica
Terminació Model Conjugació Plantilla
-re batre regular para2
-bre rebre alternança consonàntica en el radical para67
cabre irregular para15
-ldre absoldre formes velaritzades i participi irregular para6
-valdre, -doldre valdre formes velaritzades para78
caldre defectiu amb formes velaritzades para16
-rendre aprendre formes velaritzades i participi irregular para11
-tendre atendre formes velaritzades i participi irregular para13
-vendre vendre formes velaritzades para80
-ondre confondre formes velaritzades i participi irregular para26
-pondre respondre formes velaritzades i participi irregular para68
-metre prometre participi irregular para64
-ure beure formes velaritzades amb alternança consonàntica para14
-aure complaure formes velaritzades para23
-caure caure formes velaritzades i vocal antihiàtica para18
haure o heure irregular para49
-jaure, -jeure jeure formes velaritzades i vocal antihiàtica para51
-creure, -seure creure formes velaritzades i vocal antihiàtica para33
-traure, -treure treure formes velaritzades i vocal antihiàtica para77
-veure veure formes velaritzades i vocal antihiàtica para82
-riure riure irregular para69
-criure escriure irregular para41
-viure viure irregular para84
-cloure cloure formes velaritzades para20
ploure, lleure defectiu amb formes velaritzades i alternança consonàntica para14.defectiu

Acabats en -er àton

modifica
Terminació Model Conjugació Plantilla
-er témer regular para3
-ncer vèncer irregular para79
-rcer tòrcer irregular para74
-órrer córrer irregular para27
ésser / ser / esser irregular amb quatre radicals i accents diacrítics para72
-éixer créixer alternances consonàntiques en el radical para31
-néixer o -nàixer, -péixer néixer alternances consonàntiques en el radical para57
-nèixer conèixer alternances consonàntiques en el radical para25
-arèixer aparèixer alternances consonàntiques en el radical para10
-erèixer, -irèixer merèixer alternances consonàntiques en el radical para31
-ànyer, -fènyer pertànyer formes velaritzades en alguns parlars para61
-ènyer empènyer formes velaritzades en alguns parlars para39

Acabats en -er tònic

modifica
Terminació Model Conjugació Plantilla
caber irregular para15
saber irregular para71
poder irregular para62
-fer fer irregular para46
caler irregular para16
-valer, -oler valer alternança consonàntica en el radical para78
voler irregular para85
ser o esser irregular amb quatre radicals i accents diacrítics para72
haver auxiliar para48

Acabats en -r

modifica
Terminació Model Conjugació Plantilla
-fer fer irregular para46
dir i derivats dir infinitiu irregular para36
-dur dur infinitiu irregular para37
tenir o tindre infinitiu irregular para73
venir o vindre infinitiu irregular para81

Tercera conjugació

modifica

Verbs incoatius

modifica
Terminació Model Conjugació Plantilla
-ir servir incoativa para4
-ir mentir incoativa i també pura para4o5
-ir complir participi irregular para24
-imprimir imprimir participi irregular para50
-air, -eir, -oir, -uir traduir hiat entre el radical i la desinència para75
oir i derivats oir hiat entre el radical i la desinència para60
-üir argüir hiat entre el radical i la desinència para12
-egir, -teixir, -tenyir llegir incoativa amb variants pures para4.llegir
-fregir fregir incoativa amb variants pures para4.fregir
-vestir vestir incoativa amb variants pures para4.vestir

Verbs purs no incoatius

modifica
Terminació Model Conjugació Plantilla
-ir dormir conjugació pura para5
-fugir fugir alternança vocàlica en el radical para47
-collir, -sortir, -copir collir alternança vocàlica en el radical para21
omplir i derivats omplir irregular para58
-tenir mantenir alternança vocàlica en el radical para55
-venir prevenir irregular para63
obrir i derivats obrir irregular para58.obrir
-morir morir alternança vocàlica en el radical para56
-cosir, -tossir cosir alternança vocàlica en el radical para28
-lluir lluir hiat entre el radical i la desinència,
incoatiu emprat figuradament
para54
eixir i derivats eixir irregular para38
pudir para65