Viccionari:Context temporal

Aquesta és una guia d'estil per les entrades i accepcions que no són actuals. En general, les entrades dels termes antics, obsolets, arcaics o en desús tenen cabuda al Viccionari, incloent determinades accepcions de termes actuals usades en altres temps.

La gent que llegeixi un text antic, o de qualsevol època anterior, hauria de poder trobar el significat de les paraules en el Viccionari, encara que ja no s'usin o no siguin termes normalitzats. Aquesta guia és aplicable tant a les cròniques de l'època de Jaume I com a l'argot punk de la dècada del 1980. Ara bé, això no justifica la inclusió d'un mot usat en un àmbit molt restringit, en una única publicació o de difusió limitada.

Classificació cronolectal

modifica

Les marques següents no pretenen indicar la correcció d'un mot, sinó informar al lector de la seva raresa en un text modern o de les possibles connotacions que pot tenir usat en un text modern.

Català antic

modifica

El català antic o medieval, fins al segle XV, té una ortografia i alguns significats que poden ser difícils d'entendre per a un parlant mitjà de català actual. Els mots, o els significats, usats exclusivament abans de l'any 1500, els tractem com una llengua diferent, amb el codi roa-oca (roa és el codi ISO per la família de llengües romàniques, seguit de Old Catalan), amb el seu propi encapçalament de llengua, categoritzat a Categoria:Català antic, i definit amb els equivalents en català modern. No cal cap altra marca de context temporal.

Cal tenir en compte que el català medieval estàndard era el fixat pels escrivans de la Cort durant el segle XIV. Les variants ortogràfiques haurien de remetre a la forma més comuna.

A partir del segle XVI, ho considerem com a català modern, tot i que abans de la normalització de principi del segle XX hi havia moltes variants ortogràfiques. Vegeu w:Història de la llengua catalana. Altres llengües també tenen la seva classificació històrica, per exemple anglès antic i anglès mitjà.

Ja no s'utilitza i només es pot trobar en texts antics. Pràcticament ningú utilitza el mot actualment, o amb el significat concret, i molt poca gent ho entendria.

Arcaisme

modifica

Ja no és d'ús general, encara que és possible trobar-ho en alguns texts formals (per exemple, la Bíblia). Pot ser entès per gent culta però s'utilitza rarament en texts actuals.

Obsolet

modifica

És poc usat, en recessió o usat ocasionalment només per gent gran i considerat com passat de moda o antiquat, particularment pel jovent. En general s'entén el significat encara que no s'usi. Cal tenir en compte que la percepció d'antiquat pot ser diferent per àmbits territorials. Quan sigui possible s'hauria d'incloure la informació dels llocs on és d'ús normal o està en desús, normalment en una secció de "Notes".

Variants ortogràfiques

modifica

Abans de la normalització de Fabra, es van usar moltes variants ortogràfiques. Quan s'inclou una variant per remetre a la forma estàndard, ens hi referim com a "ortografia arcaica", ja no usada en cap text actual. Les formes que han quedat en desús per reformes ortogràfiques posteriors ens hi referim com a "ortografia tradicional".

Marques de context temporal

modifica

Exemples pel català, vàlid igualment per altres llengües amb el codi corresponent:

  • Pel sentit de l'accepció:
  • Per l'ortografia:
    • {{marca|ca|ortografia arcaica}}
    • {{marca|ca|ortografia tradicional}}

Pot ser d'utilitat indicar més concretament en quina època era d'ús habitual, amb el segle o dècada del s. XX.

Vegeu també

modifica