Viccionari:Pronúncia del castellà

Notes generals per la indicació de la pronúncia del castellà, segons l'AFI i les variants diatòpiques.

Blocs dialectals

modifica

Quan es significatiu, la pronúncia se separa en els següents blocs dialectals:

 • Peninsular
  • Septentrional, tradicionalment considerat l’estàndard segons la forma parlada a Castella amb una estabilitat de 100 anys.
  • Meridional, amb un límit variable segons els trets, inclou les variants andaluses i el canari. Es consideren els trets formals i no altres trets característics però col·loquials.
   Entre els castellanoparlants de l’àmbit lingüístic català conviuen les dues variants. Com a segona llengua és l’estàndard septentrional amb trets propis del català. Com a primera llengua predomina l’origen migratori meridional.
 • Americà
  • Alt, de les terres altes amb una colonització baixa, amb pervivència de llengües indígenes, amb un castellà originalment de l’administració central de trets septentrionals. Són centres culturals la Ciutat de Mèxic i Bogotà. Es caracteritza per l’estabilitat de les consonants i pel tret de vocales caedizas. En determinades posicions les vocals poden ser des de breus fins a l’emmudiment: entonces /nˈtons/, pues /pˈs/. Aquesta variabilitat s’indica amb la vocal entre parèntesis.
  • Baix, de les terres baixes del litoral i planícies incloent el Carib, és l’àrea amb una forta emigració originalment del castellà meridional. Són centres culturals Caracas i Santiago de Xile.
  • Austral, l’argentí i l’uruguaià del Riu de la Plata, és una variant de l’americà baix amb trets propis originats per l’emigració italiana.
Vocals
AFI SAMPA Exemples Notes
a a apartado, asegurar
e e enamorado, elucidar
i i isla, ir
o o obligado, objeto, ofrecer
u u usted, único
j j hacia, viuda Diftongs creixents
w w cuadro, fuimos Diftongs creixents

Consonants

modifica
Consonants
Lletra AFI SAMPA Exemples Notes
b, v b b bueno, vaca després de pausa, n o m
β B bebé, vivir
c k k coger, clase
θ T hacer davant e, i
/s/ en parlars amb seseo
tʃ͡ tS chantaje, chico dígraf ch
d d d dar, dolor després de pausa, n, m o l
ð D arder, cada
f f f familia, flujo
g ɡ g guardar, galante després de pausa, n o m
ɣ G trigo
x x gimenez davant e, i
gnomo muda en dígraf gn inicial
h hola en general muda
j x x jefe, juicio
l l l lavar, levantar
ʎ L hallar, llave ʝ en parlar amb ieisme
ʒ en parlar riuplatenc
m m m mujer, madre
n n n nave, noble
ŋ N cinco, venga, injerto davant c, g o j
m m convidar davant b, v o p
ɱ F confirmar davant f
ɲ J niña, cónyuge ñ i davant y
p p p padre, pez
psíquico muda en dígraf ps inicial
q k k querer dígraf qu
r r rr perra, regla, onra
ɾ r (4) reir, oro, derecho
s s s salir, símbolo θ en parlar papissot
z z asma sonorització davant consonant sonora
h en alguns parlars
t t t tirar, traer
w gw gw web
x ks ks sexo, experto col·loquialment s
s s xenofobia inicial
y ʝ j yo, ayudar ʒ en parlar riuplatenc
z θ T zapato s en parlars amb seseo