Termcat, Centre de Terminologia, és un consorci públic català creat el 1985 amb la finalitat de garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana per a l'elaboració de recursos terminològics, la normalització de neologismes i l'assessorament terminològic, en un diàleg permanent amb usuaris i especialistes. En aquesta pàgina s'explica la informació que el TERMCAT posa a disposició dels usuaris i el seu tractament en el Viccionari.

Diccionaris terminològics modifica

La unitat bàsica de la terminologia és el terme. El terme s'associa sempre a un únic concepte en un àmbit temàtic concret per al qual cal establir les diferents denominacions que li corresponen en les diferents llengües. D'aquesta forma, un recull terminològic s'estructura com un arbre de relacions conceptuals, d'hiperònims i hipònims que hereten els trets, amb unes denominacions que designen els conceptes. Un concepte ubicat en un camp conceptual té, per tant, una única definició. Segons això, les denominacions sintagmàtiques associades a un concepte tenen una entrada pròpia independent.

En canvi, la unitat bàsica de la lexicografia és la paraula, que pot tenir diferents significats, sovint amb elements de connotació i en la majoria dels casos sense atribució a cap àrea temàtica. Tradicionalment, les entrades sintagmàtiques en lexicografia no acostumen a tenir entrada pròpia i se situen com a subentrades. No és així, però, en altres tradicions lexicogràfiques, com ara la francesa i l'anglesa.

El Viccionari és un diccionari universal i, per tant, hi tenen cabuda també els diccionaris terminològics per aconseguir l'objectiu de recollir tot el cabal lingüístic i terminològic de la llengua. En el Viccionari s'hi aplica el criteri lexicogràfic, amb una entrada en la qual s'inclouen totes les accepcions en diferents llengües i el context apropiat quan sigui necessari. Hi ha també entrades plurilexemàtiques quan el seu sentit no es pot deduir pel significat de cadascun dels mots. Finalment, l'estructura i classificació per categories del Viccionari facilita la navegació per àrees temàtiques.

Dades obertes de Termcat modifica

El Termcat ofereix en el seu web uns diccionaris en línia per a consulta pública i també un servei de descàrrega de dades obertes. La descàrrega s'ofereix sota dues llicències Creative Commons. En general, els fitxers que contenen el repertori amb traduccions estan sota la llicència CC-BY-3.0. Aquesta llicència és compatible amb la llicència del Viccionari. Els fitxers que contenen a més les definicions estan sota la llicència CC-BY-ND-3.0, no compatible amb el Viccionari. Les definicions solen ser elaborades per terceres parts amb més restriccions de distribució. Es poden usar com a referència de consulta però no es poden importar al Viccionari ni plagiar.

La Secretaria de Política Lingüística difon la terminologia normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT amb la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Decret 216/2005 d'11 d'octubre. Les resolucions dels organismes públics estan excloses de propietat intel·lectual, d'acord amb l'article 13 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Col·laboració Amical i Termcat modifica

Amical Wikimedia i el Termcat comparteixen objectius de divulgació del coneixement. Dintre de les iniciatives de col·laboració, el TERMCAT cedeix diverses fitxes terminològiques de diversos diccionaris per a ser usades sota la llicència CC-BY-SA-3.0 (vegeu la discussió). Aquestes fitxes inclouen definicions, notes, sinònims i traduccions bàsicament en castellà, francès i anglès:

Dades carregades modifica

A més de les fitxes provinents de la col·laboració Amical-Termcat:

Vegeu també modifica

  • termcat.cat
  • {{termcat}}, plantilla general de referència que enllaça al Cercaterm o bé a la cerca en un diccionari concret.
  • {{neoloteca}}, plantilla de referència que enllaça a la Neoloteca.
  • {{Amical-Termcat}}, plantilla que enllaça a aquesta pàgina per indicar que l'entrada conté informació cedida pel Termcat.
  • {{marca}}, plantilla per indicar el context d'una definició. Pot incloure la categorització temàtica.
  • Article corresponent a la   Viquipèdia