eztenak

  1. absolutiu definit plural de ezten
  2. ergatiu definit singular de ezten