peak

  1. absolutiu definit plural de pe
  2. ergatiu definit singular de pe