uztailaren

  1. genitiu definit singular de uztail