Categoria:Llengua de signes catalana amb configuració 5

Configuració de la mà: 5  Vegeu Viccionari:Llengua de signes catalana/configuracions#5.