Viccionari:Llengua de signes catalana/configuracions

Configuracions bàsiques de la llengua de signes catalana.

Josep M. Segimon (1995) va fer un repertori de 107 configuracions numerades i ordenades. En aquesta pàgina es recullen les bàsiques a usar en el Viccionari. La denominació de les configuracions és una adaptació a la LSC del criteri usat per les configuracions de l’ASL:

 • Les configuracions no marcades corresponen a lletres o números de la dactilologia.
 • Les configuracions marcades s’indiquen a partir de les no marcades afegint un modificador:
  • doblegat: flexionant les articulacions del dit
   • inclinat: flexionant la primera articulació del dit
   • urpat: flexionant la segona i la tercera articulació del dit
   • corbat: flexionant les tres articulacions del dit
  • obert: separant els dits o el polze
  • tancat: ajuntant els dits o el polze

Configuracions bàsiques

modifica
Glossa Alt. Imatge SignWriting Unicode ISWA Descripció Signes
0     U+1D8CE 207 Índex i polze en cercle, resta estesos. Configuració del signe ZERO. signes
0 estès 0e     U+1D8D4 213 Índex i polze en angle, resta estesos. signes
0 internacional 0 SSI     U+1D876 119 Cercle tocant les puntes de l’índex i el polze. Correspon al signe 0 de la llengua de signes internacional. signes
1     U+1D800 1 Índex estès, resta en puny. Configuració del signe UN. signes
1 doblegat 1 urpat
X
1d
    U+1D806 7 Índex estès i doblegat, resta en puny. signes
1 cor mig     U+1D8C6 199 Dit del cor estès, resta en puny. signes
2 U     U+1D80E 15 Índex i cor estesos, resta en puny. Configuració dels signes DOS i U. signes
2 tancat 2t     U+1D815 22 Índex i cor estesos i junts, resta en puny. signes
2 doblegat 2 urpat
cometes
2d
    U+1D810 17 Índex i cor estesos i doblegats, resta en puny. signes
3     U+1D886 135 Índex, cor i anular estesos, resta en puny. Configuració del signe TRES. signes
3 doblegat 3d     U+1D88B 140 Índex, cor i anular estesos i doblegats, resta en puny. signes
4     U+1D844 69 Quatre dits estesos, polze tancat. Configuració del signe QUATRE. signes
4 doblegat 4 urpat
4d
    U+1D845 70 Quatre dits estesos i doblegats, polze tancat. signes
5     U+1D84C 77 Cinc dits estesos. Configuració del signe CINC. signes
5 doblegat 5 corbat
5d
    U+1D855 86 Cinc dits estesos i arquejats. signes
5 tancat ?     U+1D85A 91 Cinc dits estesos i junts. signes
5 inclinat ?     U+1D880 129 Quatre dits inclinats, polze obert. signes
5 cor cor     U+1D8C5 198 Dit del cor inclinat, resta estesos. signes
5 polze-cor polze-cor     U+1D8C0 193 Dit del cor i polze corbats, resta estesos. signes
5 cor tancat 5m tancat     U+1D8BB 188 Dit del cor i polze en cercle, resta estesos. signes
5 cor puntegut     U+1D8C3 196 Dit del cor i polze en angle, resta estesos. signes
5 anular 5r     U+1D8A7 168 Anular inclinat, resta estesos. signes
5 anular tancat 5r tancat     U+1D8A5 166 Anular i polze en cercle, resta estesos. signes
6     U+1D8F5 246 Polze obert, resta en puny. Configuració del signe SIS. signes
6 doblegat 6d     U+1D8F9 250 Polze doblegat tocant el puny. signes
7 L     U+1D8DC 221 Índex i polze estesos, resta en puny. Configuració dels signes SET i ELA. signes
7 endavant ?     U+1D8E4 229 Índex estès, polze endavant. signes
7 doblegat 7d     U+1D8ED 238 Índex i polze corbats, resta en puny. signes
7 puntegut punt, ?     U+1D8F4 245 Índex i polze en angle, resta en puny. signes
8     U+1D81E 31 Índex, cor i polze estesos, resta en puny. Configuració del signe VUIT. signes
8 tancat 8t     U+1D82D 46 Índex i cor estesos i junts, polze obert, resta en puny. signes
8 doblegat 8d     U+1D828 41 Índex, cor i polze doblegats, resta en puny. signes
8 puntegut 8 punt
?
    U+1D83F 64 Índex, cor i polze en angle, resta en puny. signes
9     U+1D88E 143 Índex, cor, anular i polze estesos. Configuració del signe NOU. signes
A     U+1D8F8 249 Puny amb el polze estès i lateral. Configuració del signe A. signes
A puny Vegeu S internacional
B     U+1D847 72 Quatre dits estesos i junts, polze tancat. Configuració del signe BE. signes
B polze ?     U+1D85D 94 Quatre dits estesos i junts, polze obert. signes
B doblegada B inclinada
Bd
    U+1D882 131 Quatre dits estesos, junts i inclinats, polze estès i lateral. signes
C     U+1D86D 110 Quatre dits junts i corbats, polze oposat a l’índex i corbat. Configuració del signe CE. signes
C estesa C inclinada
Ce
    U+1D87D 126 Quatre dits junts i inclinats, polze oposat i paral·lel a l’índex. signes
C oberta ?     U+1D860 97 Quatre dits junts i estesos, polze oposat. signes
D     U+1D801 2 Índex estès, resta en cercle tocant el cor al polze. Configuració del signe DE. signes
E     U+1D867 104 Quatre dits junts urpats, polze obert. Configuració del signe E. signes
E urpa ?     U+1D866 103 Quatre dits junts urpats, polze urpat. signes
F     U+1D8D2 211 Índex i polze en angle extern, resta estesos. Configuració del signe EFA. signes
G internacional G SSI     U+1D8EF 240 Índex i polze inclinats i paral·lels, resta en puny. Correspon al signe G de la llengua de signes internacional. signes
G oberta ?     U+1D8D1 210 Índex i polze inclinats i paral·lels, resta estesos. signes
G americana G ASL     U+1D8DF 224 Índex i polze estesos, polze lateral, resta en puny. Correspon al signe G de la llengua de signes americana. signes
I     U+1D892 147 Menovell estès, resta en puny. Configuració del signe I. signes
I doblegada I corbada
Y
Id
    U+1D898 153 Menovell corbat, resta en puny. signes
I1 (U ?)     U+1D898 161 Menovell i índex estesos, resta en puny. Combinació de la configuració I i 1. signes
I6 Y internacional
Y SSI
    U+1D89A 161 Menovell i polze estesos, resta en puny. Combinació de la configuració I i 6, correspon al signe Y de la llengua de signes internacional. signes
I7 IL
ILY
    U+1D89C 157 Menovell, índex i polze estesos, resta en puny. Combinació de la configuració I i 7. signes
I7 inclinat ?     U+1D89D 158 Menovell, índex i polze estesos, resta inclinats. signes
K     U+1D840 65 Dit del cor i polze en angle extern, índex estès, resta en puny. Configuració del signe CA. signes
Q     U+1D877 120 Cinc dits tocant les puntes, tancats en oval. Configuració del signe CU. signes
Q angle Q inclinada
?
    U+1D885 134 Quatre dits inclinats, polze tocant l’índex. signes
R     U+1D81A 27 Índex i cor estesos i creuats amb el cor sobre l’índex, resta en puny. Configuració del signe ERRA. signes
S     U+1D8CF 208 Índex en cercle interior sobre el polze, resta estesos. Configuració del signe ESSA. signes
S cor ?     U+1D8BC 189 Cor en cercle interior amb el polze, resta estesos. signes
S internacional S SSI
S ASL
A puny
?
    U+1D903 260 Puny amb el polze sobre l’índex i el cor. Configuració del signe S internacional i S americana. signes
T     U+1D8D3 212 Índex i polze en angle interior, resta estesos. Configuració del signe TE. signes
T antiga     U+1D8EA 235 Índex corbat, polze estès en el seu interior, resta en puny. signes
T americana T ASL     U+1D8E8 233 En puny, polze estès entre índex i cor. Correspon al signe T de la llengua de signes americana. signes
T cor ?     U+1D83B 59 Índex i polze en angle, dit del cor estès. signes

Per grups de dits significatius

modifica
Grup Dits Configuracions
1 índex  
1
 
1d
 
D
2 índex i cor  
2
 
2t
 
2d
 
R
3 índex, cor i polze  
8
 
8t
 
8d
 
8 punt
 
K
 
T cor
4 quatre dits  
4
 
4d
 
B
5 cinc dits  
0 SSI
 
5
 
5d
 
5t
 
5 inclinat
 
B polze
 
Bd
 
C
 
Ce
 
C oberta
 
E
 
E urpa
 
Q
 
Q angle
6 menovell  
3
 
3d
 
9
 
I
 
Id
 
I1
 
I6
 
I7
 
I7 inclinat
7 anular  
5r
 
5r tancat
8 cor  
1 cor
 
5 cor
 
5 polze-cor
 
5m tancat
 
5m punt
 
S cor
9 índex i polze  
0
 
0e
 
7
 
7 endavant
 
7d
 
7 punt
 
F
 
G SSI
 
G oberta
 
G ASL
 
S
 
T
 
T antiga
 
T ASL
10 polze  
6
 
6d
 
A
 
S SSI

Enllaços

modifica