Viccionari:Primera declinació en llatí: diferència entre les revisions

títols
(irregulars)
(títols)
Els mots llatins de la primera declinació tenen el nominatiu singular en ''-a'' i genitiu ''-ae''. L'arrel és invariable sense el tema ''-a'' del nominatiu
 
;Gènere:
El gènere és majoritàriament femení, igual que els seus derivats en català que conserven la ''a'' final. Són de gènere masculí els noms d'ofici originalment masculins, els noms propis d'home i la majoria de rius: ''nauta -ae'' (mariner), ''poēta -ae'', ''Agrippa -ae'' (nom propi Agripa), ''Sequana -ae'' (el Sena).
 
;Locatiu:
El noms de ciutats o illes presenten el cas locatiu que indica el lloc on passa alguna cosa o allà on un es troba. El locatiu de la primera declinació és igual al datiu, ''-ae'' pels noms propis amb forma singular i ''īs'' pels noms propis amb forma plural: ''Rōmae'' (''Rōma -ae''), a Roma; ''Athēnis'' (''Athēnae -ārum''), a Atenes.
 
;Particularitats:
*El genitiu singular arcaic ''-as'' es conserva en locucions jurídiques: ''pater famili<u>as</u>''.
*Són irregulars {{e|dea|la}} i {{e|filia|la}} que conserven el datiu i ablatiu plurals arcaics ''-abus'' (evitant confusió amb {{e|deus|la}} i {{e|filius|la}}).
*Alguns manlleus del grec antic tenen una barreja o vacil·lació entre declinació llatina i grega. Per exemple, el nominatiu singular en ''-as'' o ''-es'' fan el vocatiu en ''-a'' o ''-e'': ''xiphiās, -ae''; ''comētēs, -ae''.
 
;Paradigmes:
{{columnes}}
{| class=wikitable