Viccionari:Pronúncia del sànscrit

(S'ha redirigit des de: Viccionari:Pronúncia/sa)

La pronúncia donada al Viccionari és segons l'Alfabet fonètic internacional (AFI) per defecte. El X-SAMPA és semblant a l'AFI, però només usa caràcters ASCII. Vegeu Viccionari:Pronúncia.

El sistema de transliteració del devanagari per al sànscrit que s'utilitza al Viccionari és el International Alphabet of Sanskrit Transliteration (IAST).

ConsonantsModifica

oclusiva sorda oclusiva sorda aspirada oclusiva sonora oclusiva sonora aspirada nasal semivocal fricativa aspirada
velar deva.
trans. k kh g gh h
AFI /k/ /kʰ/ /g/ /gʱ/ /ŋ/ /h/, /ɦ/
palatal deva.
trans. c ch j jh ñ y ś
AFI /tʃ/ o /c͡ç/ /tʃʰ/ o /c͡çʰ/ /dʒ/ o /ɟ͡ʝ/ /dʒʱ/ o /ɟ͡ʝʱ/ /ɲ/ /j/ /ɕ/ o /ç/ o /ʃ/
retroflexa deva.
trans. ṭh ḍh r
AFI /ʈ/ /ʈʰ/ /ɖ/ /ɖʱ/ /ɳ/ /r/ /ʂ/, /ʃ/
dental deva.
trans. t th d dh n l s
AFI /t̪/ /t̪ʰ/ /d̪/ /d̪ʱ/ /n/ /l/ /s/
labial deva.
trans. p ph b bh m v
AFI /p/ /pʰ/ /b/ /bʱ/ /m/ /ʋ/

VocalsModifica

gutural palatal labial dental palatogutural labiogutural
curta independent
diacrític inherent ि
trans. a i u ŕ e o
AFI /ə/ /ɪ/ /ʊ/ /r/ /e/ /o/
llarga independent
diacrític
trans. ā ī ū ai au
AFI /a/ /i/ /u/ /ɛ/ o /æ/ /əʊ/

La vocal curta (/ə/) inherent és la que es translitera amb totes les consonants (i es pronuncia en totes elles), excepte quan hi ha un diacrític virāma. Així, क realment es translitera com a "ka" i no pas com a "k".

Pot haver un allargament de la vocal (anomenat ploti) i simbolitzat amb un "3". Per exemple, ओ३म् (o3m).

NasalitzacióModifica

Per a nasalitzar vocals i consonants el sànscrit utilitza diferents sistemes:

Hi ha diferents formes de representar la nasalització de vocals i consonants, tant en la transliteració IAST com en la pronúncia AFI.

  • Una opció és utilitzar una titlla (~) diacrítica, tant per a l'IAST (ã, ā̃, ẽ, ĩ, ī̃, ũ, ū̃, etc.) com per a l'AFI (/ã/, /ãː/, /ẽ/, /ĩ/, /ĩː/, /ũ/, /ũː/, etc.).
  • També es poden transliterar amb les consonants nasals, segons la consonant que segueix a la nasalització:
- Velars (क, ख, ग, घ, ह) utilitzen "ṅ" (com la lletra )
- Retroflexa (ट, ठ, ड, ढ, र, ष) utilitzen "ṇ" (com la lletra )
- Dentals (त, थ, द, ध, ल, स) utilitzen "n" (com la lletra )
- Labials (प, फ, ब, भ, व) utilitzen "m" (com la lletra )
  • I també es pot transliterar la nasalització amb el caràcter indistintament de quina sigui la consonant que segueix.

Exemples:

- अंडा (ou, IAST: ãṇḍā o ā̃ḍā, AFI: /ãɖaː/)
- दाँत (dent, IAST. dāṃt o dā̃t, AFI: /d̪ãːt̪/)
- साँप (serp, IAST: sā̃p o sāṃp, AFI. /sãːp/)

NuqtāModifica

El diacrític (नुक़्ता, nuqtā) descriu sons que no es troben al sànscrit i que per tant no es troben al devanagari estàndard. La majoria d'aquests sons es troben al persa i a l'anglès.

1 2 3 4 5 6 7 8
deva. क़ ख़ ग़ ज़ झ़ फ़ ड़ ढ़
trans. q x ġ z ž f ṛh
AFI [q] [x] [ɣ] [z] [ʒ] [f] [ɽ] [ɽʱ]

AltresModifica

  • El diacrític (विराम, virāma) suprimeix la vocal inherent. Per exemple, क् no es pronuncia "ka" sino "k".
  • El conjunt ज्ञ (combinació de i ) es pronuncia i translitera "jñ" (en hindi és "gy").

Vegeu tambéModifica