Informació de la plantilla [mostra] [modifica]


Aquesta plantilla:m (de menció metalingüística) és per mencionar un terme o una locució dins d'un text, per exemple en les seccions d'etimologia o de notes d'ús. Mostra el terme en la font adequada (en cursiva per alfabets llatins), enllaçat a la secció de la llengua corresponent, i opcionalment altra informació entre parèntesis com la transliteració, el significat o el sentit literal. A notar que en metallenguatge s’introdueix una pausa i no s’apliquen les regles d’apostrofació.

En altres casos que no sigui metallenguatge, per exemple en llistes de termes, utilitzeu la Plantilla:e evitant la cursiva.

Paràmetres
 • 1 (primer paràmetre sense nom): codi ISO de la llengua
 • 2 (segon paràmetre sense nom): terme
  • Pot incloure diacrítics opcionals en determinades llengües que seran eliminats per crear l'enllaç (per exemple el llatí supplicāre crearà l'enllaç [[supplicare#la|supplicāre]])
  • Pot incloure també locucions amb el propis enllaços (per exemple [[full]] [[time]]) o enllaços a altres seccions ([[all#Adverbi]])
 • 3 (tercer paràmetre sense nom): terme alternatiu a mostrar diferent de l’enllaçat.
 • sc=(opcional): script, si és diferent del detectat segons la llengua.
 • tr= o trans=(opcional): transliteració o transcripció en català, es mostrarà en cursiva. Algunes llengües poden tenir una romanització automàtica, en aquest cas un valor buit o "trans=-" l'anul·larà, amb qualsevol altre valor l'inclourà en la Categoria:Romanitzacions a revisar.
 • t= o trad=(opcional): traducció o glossa en català, es mostrarà entre cometes.
 • lit=(opcional): sentit literal, es mostrarà el mot 'literalment' seguit del sentit entre cometes.
  Els paràmetres tr=, t= i lit= es mostren entre parèntesis i separats per comes, si n'hi ha més d'un, en aquest mateix ordre.
 • pos=(opcional): categoria gramatical (de l’anglès part of speech), en cas que sigui ambigu i calgui precisar-la.
Exemples
 • De {{m|en|word}} + ...
De word + ...
 • De {{m|la|ăquā}} + ...
De ăquā + ...
 • Del llatí {{m|la|vĕrbum|t=paraula}}
Del llatí vĕrbum ‎(«paraula»)
 • De {{m|grc|λόγος|tr=lógos}}
De λόγος ‎(lógos)
 • Del grec antic {{m|grc|λόγος|tr=lógos|t=paraula}}
Del grec antic λόγος ‎(lógos, «paraula»)
 • De {{m|en|[[cheap]] as [[chips]]|lit=tant [[barat]] com les [[patates]]}}
De cheap as chips ‎(literalment «tant barat com les patates»)
Vegeu també