Potser volíeu: u, U, ù, Ù, ú, Ú, û, Û, ü, ŭ, Ŭ


Català
Modifica

LletraModifica

Ü ‎(majúscula, minúscula ü)

  1. Lletra U amb dièresi.

RelacionatsModifica

Alfabet català: a A, b B, c C, d D, e E, f F, g G, h H, i I, j J, k K, l L, m M, n N, o O, p P, q Q, r R, s S, t T, u U, v V, w W, x X, y Y, z Z
lletres modificades: à À, è È, é É, í Í, ï Ï, ò Ò, ó Ó, ú Ú, ü Ü, ç Ç, l·l L·L


Castellà
Modifica

LletraModifica

Ü ‎(majúscula, minúscula ü)

  1. Lletra U amb dièresi.

RelacionatsModifica

Alfabet castellà: a A, b B, c C, d D, e E, f F, g G, h H, i I, j J, k K, l L, m M, n N, ñ Ñ, o O, p P, q Q, r R, s S, t T, u U, v V, w W, x X, y Y, z Z
lletres modificades: á Á, é É, í Í, ó Ó, ú Ú, ü Ü; dígrafs de l’antic alfabet: ch, ll


Francès
Modifica

LletraModifica

Ü ‎(majúscula, minúscula ü)

  1. Lletra U amb dièresi.

RelacionatsModifica

Alfabet francès: a A, b B, c C, d D, e E, f F, g G, h H, i I, j J, k K, l L, m M, n N, o O, p P, q Q, r R, s S, t T, u U, v V, w W, x X, y Y, z Z
lletres modificades: à À, â Â, æ Æ, ç Ç, è È, é É, ê Ê, ë Ë, î Î, ï Ï, ô Ô, œ Œ, ù Ù, û Û, ü Ü, ÿ Ÿ