Potser volíeu: y, ÿ, Ÿ


Multilingüe
modifica

Símbol modifica

Y

  1. Símbol químic de l'itri.

Relacionats modifica


Català
modifica

Lletra modifica

Y ‎(majúscula, minúscula y)

  1. Vint-i-cinquena lletra de l'alfabet català.

Relacionats modifica

Alfabet català: a A, b B, c C, d D, e E, f F, g G, h H, i I, j J, k K, l L, m M, n N, o O, p P, q Q, r R, s S, t T, u U, v V, w W, x X, y Y, z Z
lletres modificades: à À, è È, é É, í Í, ï Ï, ò Ò, ó Ó, ú Ú, ü Ü, ç Ç, l·l L·L

Sinònims modifica


Anglès
modifica

Lletra modifica

Y ‎(majúscula, minúscula y)

  1. Vint-i-cinquena lletra de l'alfabet anglès.

Relacionats modifica

Alfabet anglès: a A, b B, c C, d D, e E, f F, g G, h H, i I, j J, k K, l L, m M, n N, o O, p P, q Q, r R, s S, t T, u U, v V, w W, x X, y Y, z Z

Sinònims modifica


Castellà
modifica

Lletra modifica

Y ‎(majúscula, minúscula y)

  1. Vint-i-sisena lletra de l'alfabet castellà.

Relacionats modifica

Alfabet castellà: a A, b B, c C, d D, e E, f F, g G, h H, i I, j J, k K, l L, m M, n N, ñ Ñ, o O, p P, q Q, r R, s S, t T, u U, v V, w W, x X, y Y, z Z
lletres modificades: á Á, é É, í Í, ó Ó, ú Ú, ü Ü; dígrafs de l’antic alfabet: ch, ll

Sinònims modifica


Francès
modifica

Lletra modifica

Y ‎(majúscula, minúscula y)

  1. Vint-i-cinquena lletra de l'alfabet francès.

Variants modifica

Relacionats modifica

Alfabet francès: a A, b B, c C, d D, e E, f F, g G, h H, i I, j J, k K, l L, m M, n N, o O, p P, q Q, r R, s S, t T, u U, v V, w W, x X, y Y, z Z
lletres modificades: à À, â Â, æ Æ, ç Ç, è È, é É, ê Ê, ë Ë, î Î, ï Ï, ô Ô, œ Œ, ù Ù, û Û, ü Ü, ÿ Ÿ

Sinònims modifica


Polonès
modifica

  • Pronúncia: /ɨ/

Lletra modifica

Y ‎(majúscula, minúscula y)

  1. Vint-i-novena lletra de l'alfabet polonès.

Relacionats modifica

Alfabet polonès: a A, ą Ą, b B, c C, ć Ć, d D, e E, ę Ę, f F, g G, h H, i I, j J, k K, l L, ł Ł, m M, n N, ń Ń, o O, ó Ó, p P, (q Q), r R, s S, ś Ś, t T, u U, (v V), w W, (x X), y Y, z Z, ź Ź, ż Ż


Romanès
modifica

Lletra modifica

Y ‎(majúscula, minúscula y)

  1. Trentana lletra de l'alfabet romanès.

Relacionats modifica

Alfabet romanès: a A, ă Ă, â Â, b B, c C, d D, e E, f F, g G, h H, i I, î Î, j J, k K, l L, m M, n N, o O, p P, q Q, r R, s S, ș Ș, t T, ț Ț, u U, v V, w W, x X, y Y, z Z

Sinònims modifica