-arium

  1. Variant neutra de -arius, que forma adjectius a partir d'un nom, amb sentit d'ofici.
    Per exemple: cameracamerārium
  2. Variant neutra de -arius, que forma substantius a partir d'un altre, indicant el lloc on està una cosa.
    Per exemple: armaarmārium