Informació de la plantilla [mostra] [modifica]


Aquesta plantilla s'utilitza per marcar text que no és en català. S'hauria d'utilitzar cada vegada que un text no català aparegui en una pàgina. Marca el text amb l'atribut HTML lang= apropiat i afegeix una classe CSS pel sistema d'escriptura corresponent. És similar a la plantilla {{e}} però sense afegir cap enllaç. Per mencionar un terme en metallenguatge utilitzeu la plantilla {{m}}. Aquesta plantilla està desenvolupada a Mòdul:enllaç.

Paràmetres modifica

1=
Codi de llengua (necessari).
2=
El text a mostrar. Si cal enllaçar, utilitzeu {{e}} o {{m}}.
sc=
Especifica el sistema d'escriptura, si cal. S'obté automàticament de Mòdul:llengua. Només caldrà indicar-lo si el resultat no és correcte.
tipus=
Especifica el tipus de lletra. Pot ser buit (text normal), lema (encapçalament de lema), terme (terme o menció, en cursiva com {{m}}) o negreta (text en negreta no específica per sistema d'escriptura).

Vegeu també modifica

  • {{e}} per crear un enllaç específic a una llengua
  • {{m}} per mencions d'un terme