Viccionari:Tesaurus/sons d'animals

Sons, crits o cants d’animals expressats en català.

Mamífers

modifica
Animal Crit, cant, so Verb Onomatopeia Àudio Cridar-los
ase, mul bram, aliret (pollí) bramar haic, ihà arri, arre, xo
bou, vaca bramul, braol, bruel, bruelament, mugit, mugiment bramular, braolar, bruelar, mugir mmm, mu
cabra bel, esbiec (atemorida) belar, esbiegar be, bee,
cavall renill, aïnada, arniet, assaïnet, assaïnament, eguí, aliret (pollí) renillar, aïnar, arniar, assaïnar, eguinar hii, iii arri, arre, xo
conill, llebre esgüell, güell (xiscle) esgüellar, güellar
elefant bramul bramular, trompetejar hii, iii
gat (crit): miol, mèu, maulit, garrameu
(enfurismat): marrameu, marramau, meulo, remeulo
(crit): miolar, meular, maular
(enfurismat): rondinar, grunyir, esbufegar
(afecte): roncar
(crit): mèu, mau, nyeu, nyau
(enfurismat): arf
(afecte): rum-rum
(dolor):
mix
gos (curt, explosiu): lladruc, lladrament
(sec): clapit, glapit
(amenaçador): bordada
(planyívol): udol, udolament, ululació, ganyol
(dolor): grinyol, guinyol
lladrar, lladruquejar, jaupar, buixir
clapir, glapir
bordar
udolar, ganyolar
grinyolar, grunyir, guinyolar
(lladruc, bordada): bub-bub
(grinyol): nyec, nyic, nyic-nyac
(udol): , ahú, uh, uuu
cus, quis
llebre vegeu conill
lleó, tigre bram, rugit bramar, rugir brah, graa, grr
llop, xacal udol, udolament, ululació, ganyol udolar, ulular, ganyolar , ahú, uh, uuu
mul vegeu ase
ós esbramec esbramegar
ovella bel belar be, bee,
porc, truja (crit): gruny, grunyit, gardeny (truja)
(xiscle): esgüell, güell
(crit): grunyir, rondinar, gardenyar (truja)
(xiscle): esgüellar, güellar
(gruny): oic, oinc
(esgüell): nyic
cotx
rata, ratolí esgüell, güell (xiscle) esgüellar, güellar cri, iii
tigre vegeu lleó
xacal vegeu llop
Animal Crit, cant, so Verb Onomatopeia Àudio Reclam
àguila trompeteig trompetejar
ànec nyec qüec-qüec, nyec tiró
canari, rossinyol, ocells refiladors refilada, refilet refilar
colom, tórtora (cant): parrup, marruc, marruqueig
(festeig): amanyac, corruqueig
parrupar, parrupejar, marrucar, marruquejar, roncar, corruquejar parrup
corb grall, cucleig grallar, cuclejar crac, oc-oc
cornella cucleig cuclejar
gall quiquiriquic cantar quiquiriquic, cocorococ, quequerequec
gallina cloqueig, escataineig (crit) cloquejar, escatainar, escainar cloc-cloc, coc-coc tit, tita
gralla grall grallar txac-txac
guatlla garrameu (crit), xau-xau (cant) tit, xau-xau
mussol, ocells nocturns esgarip esgaripar uh, uuu, xut
oca nyec clacar qüec-qüec, nyec
pardal, ocells petits xeric, xiric, giric, piulet, piu, piuladissa (seguit de piulets), xerroteig (seguit de crits) xericar, xirigar, piular, piulejar, piuar, xerrotejar piu-piu, xiu-xiu
perdiu correnteig, escotxeig, xau-xau escotxegar, escotxinar, ratxar (festeig) xau-xau
pollet piulet, piu piular, piulejar, piuar piu-piu, xiu-xiu tit, pull
rossinyol vegeu canari
tord tit, trit titar tit
tórtora vegeu colom

Insectes

modifica
Animal Crit, cant, so Verb Onomatopeia Àudio
abella, borinot bonior, zumzeig brunzir, bugonar zum-zum, zzz
cigala cantar, ratxar xic-xic, zic-zic, ziu-ziu, zigaziu
grill ric-ric, carrisqueig carrisquejar, cantar cri-cri, cric-cric, ric-ric

Amfibis i rèptils

modifica
Animal Crit, cant, so Verb Onomatopeia Àudio
granota, gripau rauc raucar croc, rac, rac-rac, rauc
serp xiulet xiular sss

Vegeu també

modifica